Istorija

Iz kalendara “Vardar” za 1925: Večiti most i njegovi čuvari

Autor teksta koji sledi je Jovanka Šimak. Objavljen je u kalendaru “Vardar” za 1925. godinu (str. 66-67). Kalendar “Vardar” izlazio je u izdanju “Kola srpskih sestara” (osnov. g. 1903.) i bio je zvanično glasilo ovog ženskog udruženja. Vardar je izlazio u dve etape (1906–1914. i 1921–1941. godine). Onovremeni pravopis u tekstu nije menjan.

Bog i Usud prema srpskom narodu bili su najmilostiviji. Naseljen između dva sveta Evrope i Azije srpski narod bio je “Večiti most”, preko koga je azijatska invazija prodirala u Evropu i evropska u Aziju. Naš narod bio je bedem, koji je branio zapad od istoka i istok od zapada. Preko njega su se ukrštavale i borile sve razne, verske, kulturne i ekonomske struje evropskog i azijatskog sveta. Sva ta borba ostavila je vidnog uticaja na razvitak srpskog plemena.

Sudar hrišćanstva sa islamom u zemljama gde su Srbi živeli, učinio je da su Srbi svoju pravoslavnu veru indentifikovali sa nacionalnošću; te je otud narod poznavao samo samo “srpsku veru”, a za pravoslavnu su znali samo obrazovani ljudi. Pravoslavna crkva i manastiri nisu bili poznati prostom narodu; ali za srpsku crkvu i srpske manastire znao je svaki čovek.

Sudar evropske i azijske kulture i ekonomskog razvitka stvorili su u zemljama srpskog naroda dva tla i dva pravca u kojima se razvijao.

Srpske zemlje, koje su silom prilika prelazile pod razne gospodare – kulturno i ekonomski razvijale su se po ugledu na zapad, dok srpske zemlje koje su se morale večito s puškom u ruci boriti za svoju slobodu – razvijale su se prema istočnom uticaju.

To večito hrvanje Srpskog Naroda i neprestana borba za slobodu svoga ognjišta davale su s vremena na vreme junake na čemu su se delima vaspitavali naraštaji.

Pre 535 godina (prim. tekst je pisan 1924) preko “Večitog Mosta” trebao je preći turski car Murat i prevesti svoju silnu vojsku da zavlada Evropom. Na istočnom kraju toga mosta stajao je Miloš Obilić sa svoja tri pobratima i čekao tursku vojsku … Bio je Vidovdan, rasporivši turskog car’ Murata, bar privremeno je zadržao azijatsku invaziju protiv Evrope, ali je zato dao glavu svoju i svoja tri pobratima. Srpski Narod gubi samostalnost; ali Kosovo, početak “Velikog Mosta” i Obilić postaju simbol, kome su se klanjali vekovi i naraštaji. “Zavetna Misao” prelazila je punih pet vekova s kolena na koleno, da se Kosovo i Milošev grob moraju osvetiti.

Miloš Obilić i njegovi pobratimi bili su personifikacija srpskog viteštva i narodne slobode. Kroz Miloša progovorio je ondašnji čitav slobodan Srpski Narod od Nemanjića pa do Kosova. Sin slobodnog naroda a zet cara Laze, ne žali časti i gospostva, nego žrtvuje život da očuva slobodu svome narodu.

Branič “Večitog Mosta” je pao i čitavih pet vekova preko njega je jurila turska invazija prema Evropi. Nakon 500 godina istok se smiruje, a probuđeni Zapad diže glavu. Germanska rasa preuzima ulogu Turske i preko “Večitog Mosta” trebao je da pređe germanski pohod na istok prema Carigradu i Bagdatu.

Nakon 525 godina od Obilićeva Kosova na zapadnom početku “Večitog Mosta” javlja se drugi Obilić – Gavrilo Princip sa svojim drugovima… Bio je Vidovdan, ubivši predstavnika germanske rase i najvećeg neprijatelja srpskog plemena Franju Ferdinanda Habsburškog zadržao je germanski pohod na istok. Princip i drugovi padaju. Za njima pada milion i po žrtava našeg naroda.

“Večni Most” ostaje bez branioca i na sred toga Mosta Evropa i Azija podižu Golgotu na koju se popeo, stradao i vaskrsnuo čitav jedan narod.

Gavrilo Princip i drugovi – sinovi porobljenog naroda bez časti i gospostva žrtvuju živote da povrate izgubljenu slobodu. Njih su rađali vekovi. Na Kosovu im je bio začetak, a rodila ih je Bosna. To su deca čiji su roditelji po tamnicama živeli 500 godina. Roditelji su nadživeli svoju decu. Prineli su ih na žrtvu, da tom žrtvom spasu narod svoj i da mu stvore slobodu i blagostanje. Sloboda je tu, a blagostanje će doći. Na “Večitom Mostu” nema više ni Golgote ni branioca. Istok i Zapad ćute. Probude li se i pođu u pohode jedan drugome “Večiti Most” će naći razrušen bez branioca Obilića i Principa. Ko prvi preko njega nastupi lako će proći i postati njegov gospodar.

Pozidajmo mu temelje. Osigurajmo i učvrstimo njegov istočni početak Kosovo i zapadni Bosnu. Probudimo i oživimo njegove branioce Obilića sa pobratimima i Principa sa drugovima da ga čuvaju i da nikoga preko njega ne puste, dok je njihove glave na ramenu.

Naučimo li ovako – predanja će pričati da je postojao “Večiti Most” koga je branio Obilić i Princip; a srušili ga njihova nezahvalna deca i unučad.