Istorija

Šta sve možete pronaći u Adresaru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Adresar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca za industriju, obrt, trgovinu i poljoprivredu štampan je u Beogradu i Zagrebu. Izašla su iz štampe samo tri godišta i to za godine: 1927, 1928 i 1929. Primerak Adresara koji držim u ruci je za 1929. godinu i na više od 600 strana donosi pregršt korisnih informacija za izučavanje, kako istorije prve Jugoslavije, tako i raznih gradova i varošica u ondašnjoj Kraljevini SHS. Kako to izgleda navešću na primeru Aleksinca.

Aleksinac, srez Aleksinac, oblast Niška (Srbija).  Godina 1929. Broj stanovnika 6102.

Lekari: Bucek, Dr. Josif — Davidova, Dr. Jelena – Lazarević, Dr. Lazar. Marveni lekari: Ladovac, Ivo. Advokati: Babović, Stevan I. Filipović, Ilija – Ivanović, Dr. Radivoje – Nikolić, Milan – Popović, Todor I., — Trivunac, Dragomir J. Abadžije: Ganić, Milun – Jovanović, Čedomir – Marković, Bogoljub A. Mitković, Stojan M. Apoteke: Kostić, Stevan – Milutinović, Milutin Babice: Dimijrijević, Natalija – Jovanović, Darinka. – Stefanović, Paraskeva. Bačvari: Icić i dr., Blagoje – Nikolić, Vojislav – Ristić i drug Živojin. Banke: Aleksinačka Banka – Privredna Banka A. D. Berberi: Cvetković, Živko – Lazukić, Jezdimir – Lifka, Aleksandar – Ristić, Lazar – Savić, Blagoje – Stošić, Vlada – Tasić, Vojislav. Bravari: Jakovljević, Dušan -Milanović, Milivoje D.

Ciglane: Popović i Stanković. Ćurčije: Mladenović, Dragoljub. Časovničari: Belaković, Sreten – Jović, Jovan H. Drva, trgovine: Ignjatović, Dušan – Nikolić, Ilija J. – Stojanović, i Dušan Kragić Kosta B. Elekrtične centrale: Električno Komanditno društvo, T 8. Gostionice: Aranđelović, Petar K. – Branković, Jovan M. -Dimitrijević, Dragoljub – Golubović, Dragoljub – Ignjatović, Dimitrije – Ilić, Stevan S. – Ilić, Stojan S. – Janošević, Živojin V. – Jeremić, Jovan -Jovanović Dragoljub A. – Jovanović, Proka – Kačamaković, Rajko – Marković, Svetomir -Mitić, Đorđe – Mitrović, Dušan – Nikolić, Milan R. – Radivojević, Dragoljub – Ristić, Čedomir – Stamenković, Petar – Stefanović, Živojin P. – Stefanović, Jelenko – Stojanović, Dimitrije – Todorović, Đorđe -Vasiljević, Milan – Vuletić, Vasa. Gvožđarske radnje: Aleksić, Vasilije – Dimitrijević, Aleksa – Kočić i Tasić, Mladen – Mladenović, Sreten P. – Nešić i Sin, Đorde – Nikolić, Gliša – Popović i sin, Milan – Stevanović, Aleksandar – Stojadinović. Antonije – Stojanović i D. Kragić, Kosta B. Inžinjeri: Lobl, Inž. Leon. Izvoz i uvoz: Gajić, Dobrosav Jov. – Jovanović, Katarina S. – Kačamaković, Rajko – Petrović, Živojin R. – Stamenković, Stojan – Trivunac, Petar M. -Trivunac, Radoje N. – Vuletić, Bora. Kamenoresci: Jovanović, Stanislav – Stojanović, Kosta. Kazandžije: Kočić, Dragoljub -Kostić, Ilija – Vujić, Aleksandar V. – Vujić, Jovan I.

Knjižare: Cvetanović, Dragutin Lj. – Dačić, Božidar P. – Stojiljković, Sreten A. Kolari: Kocić, Milan H. – Perić, Petko. Kolonijalne robe, trgovine: Dimitrijević, Aleksa – Pertović, Branislav V. – Stanković, Hranislav M. – Trivunac i Sinovi, Mate – Vujić, Dušan I. Kovači: Ančević i Brat, Velibor – Aranđelović, Radomir V. – Jovanović, Božidar – Jovanović, Vladimir S. – Kocić, Dobrosav -Mitić, Dušan M. – Mitrović i Brat, N. – Perić, Dragoljub – Radosavljević, Milorad – Smiljković, Milosav – Stamenković, Milun J. – Stojadinović Lazar – Veselinović, Dragomir. Kožari: Džipković, Aleksa – Nikolić, Milan P. Krojači: Dimitrijević, Dragoljub – Ignjatović, Milutin – Ignjatović, Radomir S. – Janković, Dobrivoje I. – Naumović, Jovan T. – Radosavljević, Braća K. Limari: Krstić, Nikola – Radojković, Sreten – Živković, Rodan B. Manufakturne robe, trgovine: Andrejević i Sinovi, Marko – Dimitrijević, Hranislav – Ivanović, Čedomir M. – Jovanović, Bogomir M. – Jovanović, Đorđe N. – Jovanović, Mihajlo – Jovanović i Drug, Milan – Marjanović, Ranko – Marković, Draginja J. – Mitković, Stojan – Petković, Petar S. – Petrović, Milivoje – Stanković i Janković – Stanković i drug, Milutin – Stefanović i komp., Dragutin – Stepanović, Braća V. Menjačnice: Danilović, Jovan P. Mesari: Alić, Živojin – Aranđelović, Rodan – Cvetković, Vitomir – Jevtić, Milan – Jovanović, Milisav R. – Jovanović, Stanislav – Mitrović, Dragoljub -Petrović, Blagoje – Stanković, Sava – Živanović, Radomir.

Mešovita roba: Antonijević, Ilija – Bogdanović, Milutin – Bogojević, Božidar – Bogojević, Čeda – Dinić, Mih. – Drenovac, Mika A. – Dorđević, Velimir – Ivano-vić i brat, Čedomir M. – Janjić, Dragomir R. – Jovanović, Vla-dimir S. – Jovanović, Todor S. – Konstandinović, Vasilije – Kostić, Dušan P. – Kostić, Milun – Kočić i Tasić, Mladen – Krstić, Živan M. – Lukić, Dimitrije N. – Marković, Svetislav – Marković, Tihomir – Miličević, Jovan S. – Milošević, Borisav A. – Milojković, Velimir – Mitić, Nikola – Mitrović, Svetislav M. – Nikolić, Dobrivoje D. – Radivojević, Izidor – Radić, Dušan J. – Ranđelović, Sava M. – Stevanović, i Aleksandar, – Stefanović, Paraskeva – Stevanović, Braća V. – Stojanović i Veljković – Tokić, Milun i Nikola -Trivunac, Borivoje – Trpković, Jovan H. – Veličković, Danilo K. Vujić, Dušan – Zivković, Kosta. Mlinovi: Kraucek i Tokić – Savić, Mara Lazara – Stojanović i Veljković – Timić, Milan, svi vodeni. Moleri: Marinović, Luka – Rakić, Svetozar – Stojković, Dragoljub. Nameštaja, trgovine: Vidanović, Stanimir V.

Obućari: Đorđević, Vojislav -Ignjatović, Marko – Ilić, Čedomir – Krstić, Dragoljub – Milovanović, Stevan – Ristić, Velimir – Stojanović, Dobrosav Đ. – Stojanović, Dobrivoje – Stojiljković, Ivan – Stoiljković, Vlada – Zdravković, Borivoje Zeković, Krunislav – Živadinović, Bratislav. Opančari: Aranđelović, Petar – Milanović, Milutin – Milošević, Miodrag L. – Milojković, Mladen – Miadenović, Marko – Nešić, Milutin P. – Petković, Života – Spasić, Vladimir A. – Stojanović, Čedomir – Stojanović, Ilija. Pekari: Đordević, Dušan – Janković, Božidar – Jovanović, Blagoje – Kocić, Ilija S. – Krstić, Jovan – Lazarević, Marko – Marinković Ranđel N. – Milenković, Miodrag P. – Spirić, Borivoje – Stojanović, Dušan M. – Stojanović, Dušan S. – Stojković, Vasilije – Veljković, Dušan. Puškari: Dimitrijević, Trajko S. – Radivojević, Jovan.  Sedlari: Didić, Petar Đ. – Petrović, Vladimir. Stočni trgovci: Gajić, Dobrosav. Stolari: Ćirić, Tihomir V. – Dimitrijević i Drug, Dragoljub – Dragić, Svetislav – Marković i Sin, Milan – Nikolić, Čeda N. – Radovanović i Dimitrijević, M. – Stamenković, Čedomir – Timić, Đoka. Šivaćih mašina, trgovine: Društvo za prodaju Singer šiv. mašina Bourne & Ko. – Jovanović, Đorđe N. Štedionice: Aleksinačka Štedionica.  Ugljeni majdani: Aleksinački Ugljeni Rudnici A. D. Voskari: Jovanović, Čedomir – Mladenović, Timotije – Petrović, Aleksa

Zemaijskib proizvoda, trgovine: Lazarević, Svetolik B. – Milenković Obrad J.  – Panajotović Dragutin – Petrović Dragutin A. – Popović Milan – Stojanović Petar – Vasiljević Milan. Zidari: Andonović Stoiljko – Aranđelović Milan – Bartek Eduard – Dimitrijević Stojan – Jović Sima – Stanković Dimitrije – Tasić Aleksa.