• Istorija

    Opis turskog kupatila u knjizi iz 1882.

    Godine 1882. u Beogradu je objavljen prevod četvorotomnog dela Eduarda Rajha “Eduarda Rajha Sistem higijene”. Treći deo ovog dela nosi naslov “Dijetalna higijena”. U poglavlju “nega kože”, jedan deo posvećen je turskim kupatilima. Evo šta o njima piše autor: “Ja smatram Turke za praktične ljude; jer oni se najpre brinu…