Možda vas zanima

Diploma sultana Selima

U Glasniku Društva srpske slovesnosti (srpskog učenog društva) za godinu 1852. izašla je kao prilog diploma sultana Selima pisana srpskom ćirilicom. Sultan Selim I je bio deveti osmanski sultan i vladao je od 1512. do 1520. godine.