• Komunistički proglas 1920

    Komunistički proglas iz 1920: Radnom narodu sela!

    Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista) (SRPJ(k)), osnovana je na Kongresu ujedinjenja u Beogradu, 20-23. aprila 1919. godine. Na drugom kongresu, u Vukovaru 20-25. juna 1920. godine, partija menja ime u Komunistička partija Jugoslavije (KPJ). 30. decembra 1920. godine rad KPJ je zabranjen. Jedan deo članova nastaviće rad u ilegali. Proglas SRPJ, štampan na plakatu, objavljen je na Uskrs, 11. aprila 1920. godine. Objavljen je neposredno nakon što su komunisti odneli pobedu na opštinskim izborima u mnogim gradovima Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Bio je namenjen radnicima i zemljoradnicima Srbije. Nakon predizborne kampanje, komunisti su na avgustovskim opštinskim izborima ostvarili odlične rezultate i na teritoriji današnje Crne Gore, Makedonije i Srbije. Određen…