• Istorija

  “Srpska trilogija” Stevana Jakovljevića i Luj Kordije

  Luj Kordije napisao je knjigu "Victoire éclair en Orient 15-29 septembre 1918" ili u prevodu "Munjevita pobeda na Istoku" u kojoj argumentovano tvrdi da je sudbina Prvog svetskog rata odlučena na Solunskom frontu, prvenstveno zahvaljujući učinku srpske vojske. Kordije takođe piše i o naporima da se na Zapadu umanji značaj srpskih pobeda. Knjiga je štampana na francuskom jeziku (Aurillac, 1968. godine). O Kordijeu i njegovim radovima pisao je svojevremeno Spasić Krunoslav u separatu “Luj Kordije i njegovi radovi o probijanju Solunskog fronta”...

 • Uspomene sa krfa i Vida. Tri pisma i jedna knjiga
  Istorija,  Putovanja

  Uspomene sa Krfa i ostrva Vido. Tri pisma i jedna knjiga

  Kao što se često za knjige kaže da imaju svoj sopstveni život i put, tako su i ova tri pisma i jedna knjiga krenuli na neočekivano putovanje. Pisma je 1917. godine napisao i sa ostrva Krf poslao ondašnji blagajnik Ministarstva finansija kraljevine Srbije. Slao ih je svom mladom rođaku koji se, kao srpski vojnik, nalazio na Solunskom frontu. Nakon što je mladić krajem 1917. godine preminuo, pisma su nakon završetka rata dopremljena u Beograd i predata mladićevoj porodici. Pisma su do 2016. godine bila u Beogradu, kada je preminuo poslednji...