• O starim knjigama

    Jedna knjižica iz 1899. o Srbima svecima

    Kada je pala srpska država, onda se tek videlo kolika je snaga srpske crkve i da nije Stevan Nemanja uzalud trošio blago podižući crkve i manastire. Kad je junačka srpska ruka iznemogla, kad su se bojna srpska koplja polomila, gradovi se srpski razorili, zameni onu spoljašnju snagu, moć ideje. U…

  • Istorija - Putovanja

    Hilandar, pogled kroz moju dušu

    Dugo sam razmišljao kako da započnem ovaj tekst. Svaki početak koji mi je pao na pamet, činio mi se savršeno dobar. Međutim, odlučio sam se da započnem sa citatom oca Mojseja objavljenim u knjizi “Duhovni razogovri sa hilandarskim monasima”. U odeljku pod naslovom “Hilandar je srpski dok u njemu ima…