Istorija

Dve Srbije i dva Pašića. Korupcija u Srbiji i kraljevini Jugoslaviji

Svakome ko se bar malo bavio istorijom prve Jugoslavije koja je trajala od 1918. do 1941. godine, poznato je ime Radomira Pašića, sina znamenitog srpskog i jugoslovenskog političara Nikole Pašića. Dosta se poslednjih godina pisalo o njemu, čak je osvanuo i na malim ekranima. Sav publikovan materijal, pa i ovaj tekst, ne govore zapravo o Radomiru “mlađem” Pašiću, već o deprimirajućoj činjenici da se na ovim prostorima nikada ništa ne menja, tj. konkretno rečeno, generacijama se u srpskim kućama deca vaspitavaju na isti način i podučavaju istim vrednostima, inače da nije tako, ne bismo mogli reći da se ovde nikad ništa ne menja i da je uvek sve isto, kako pre sto godina, tako juče, a tako i danas i sutra. Stariji Pašić je mlađeg Pašića podučio da je u redu da se potkrada svoj narod i svoja zemlja. Otac ga je naučio da životi rodoljuba koji su ostavljali kosti od Balatona do Bizerte ne vrede ništa i da su bitne druge vrednosti, da je važno da je njegov sin srećan i zadovoljan. Nikola je Radomiru pokazao da je važno imati sve i odmah, sredstvo nije bitno. Pa zar nije? Nema opravdanja, Radomir je rezultat vaspitanja svojih roditelja, kao što smo i svi mi drugi. Nisu samo dva Pašića kriva, tu su razni drugi Pašići, Stojadinovići i mnogi drugi ratni i poratni profiteri, znani i neznani. Stoga, ako je vaš sin ukrao, proneverio, prevario, izdao, ne tražite krivca u okolini, stvar je jasna, trk pred ogledalo, to je vaša slika i prilika. To ste vi. Suočavanje sa samim sobom je najbolji lek i terapija, u suprotnom ovu sirotu zemlju čeka još mnogo novih Radomira.

Izvesni Miloš M. Milošević u knjizi “P.P Korupcija i nasilje”, izdata u Beogradu 1925. godine, kaže sledeće:

Dve Srbije. Diže se nevidljiva i neopipljiva barikada koja nas deli tragično na dva dela, na dve Srbije. Diže se ona iz dubina naše revolucionarne i oslobodilačke istorije, a penje se daleko… I kad se jednog dana ona otelotvori na Terazijama, ona će biti neprobojna za sve udare današnjih vlastodržaca. Sa jedne strane barikade skupili su se uzurpatori slobodne volje narodne, oni koji su je okovali u lance nasilja i nepravde. Preko barikade gledaju se oči u oči dve Srbije, ona prava, sva protkana plemenitim heroizmom i ona druga, lažna i niska.

Malo dalje g. Milošević piše sledeće:

Režim čiji je zao duh bio g. Pašić, zasnovan posle rata, sa svojim daljim počecima na Krfu i u Solunu, nosiće kao bitnu oznaku odsustvo svake moralnosti u javnim političkim radnjama. Pred istorijom g. Pašić nosiće vrlo veliku odgovornost razarača našeg javnog morala, koji je pre njega bio na zavidnom nivou u patrijahalno čestitoj Srbiji.

Zatim autor, M. Milošević daje primere na sinu g. Nikole Pašića, Radomiru Pašiću:

G. Rade Pašić je u ministarstvu finansija kao kod svoje kuće. On je povlašćeni posrednik za sve veće finansijske operacije za koje on uzima velike provizione (provizije, prim.). Povodom aktivnosti predsednikovog sina mi smo više puta preko “Novosti” uputili pitanja koja su ostala bez odgovora.

Da li je u sporazumu sa Radom Pašićem rađeno do sada na zaključivanju državnih zajmova? Da li je u spotazumu sa R. Pašićem rađeno na naoružanju vojske? Da li je u sporazumu sa R. Pašićem rađeno na “uvlačenju” stranih kapitala u zemlju?

Rade Pašić i afera sa engleskim puškama. Strani kapitali teško ulaze u Kraljevinu SHS, naročito engleski kapitalisti sa rezervom gledaju na nju. Bili su voljni da daju kratkoročne kredite, ali su imali rđava iskustva. Stvar je vrlo prosta. Za državne i opštinske kredite javljali su se posrednici koji su tražili velike šapove (provizije, prim.). Takav je bio slučaj sa kupovinom 500.000 engleskih pušaka sa po 1000 metaka na pušku; takav je bio slučaj sa jednim državnim zajmom i jednim opštinskim. Ove stvari izazvale su otuđivanje Engleza od SHS. U Sitiju sve veću rezervu. Neregulisanje našeg ratnog duga Engleskoj otuđio nam je i simpatije zvaničnih krugova. Koliko je naš kredit bio opao u Engleskoj zbog ovakvih nesavesnjaka vidi se po ovome. U Beograd je dolazio jedan poslovni čovek iz Londona kako bi se na licu mesta uverio da li se mogu veliki poslovi (državne nabavke, zajmovi, eksploatacija šuma i rudnika itd.) raditi bez skupoga posrednika Rade N. Pašića i da li i koliko ima veze sa Radom Pašićem Ministarstvo Finansija.

Kako grupa Rade Pašića operiše i stiče milione. Ova grupa nesmetano raspolaže sa državom i prodaje sve redom što njoj pripada. Oni isto tako imaju monopol da nabavljaju sve što treba ovoj zemlji. I u tome oni idu od obične špekulacije do otvorenog izdajstva interesa zemlje I države. Služe se svim sredstvima …

“Zemlja naša haotična i razgrađena posle rata bila je u ozbiljnoj moralnoj krizi. Stare brane i discipline nestale su: sve je veći broj ljudi, razdraženih ratom, koji su se gušali u hajci za novcem, vlašću i uživanjima.”

Zvuči poznato? Izgleda da je posle svakog rata ista situacija a mi još uvek iz istorije ništa nismo naučili.