O starim knjigama

Sima Lukin Lazić i njegova „Kratka povjesnica Srba“

“Kratka povjesnica Srba od postanja srpstva do danas” štampana je u Zagrebu 1894. godine. Ova knjiga čiji je autor Sima Lukin Lazić poznata je svim bibliofilima i ljubiteljima alternativne istorije. Međutim, u ovom tekstu neće biti reči o istoriji, već o teškoćama koje su pisci imali da objave svoje knjige. Redovi koji slede, koje je u uvodu knjige “Povjesnica Srba” ispisao Sima Lukin Lazić, mogu nam da ti jedan od odgovora na pitanje zašto su stare srpske knjige XIX veka vrlo retke, tj. mnogo ređe od knjiga štampanih u istom periodu u drugim zemljama. Od početka modernog štamparstva u Srba autori su se susretali sa različitim problemima, jedan od glavnih bio je hronični nedostatak novca. Evo šta o tome kaže Sima Lukin Lazić.

Kratka povjesnica Srba može se najbolje i najlakše dobiti na moju neposrednu adresu: Sima Lukin Lazić, Zagreb, Hrvatska. Inače može se dobiti u svakoj srpskoj i hrvatskoj knjižarnici, a u Zagrebu u knjižarnicama: Kugli i Dajča i Auera. Svakom bez razlike, ko uzme bar 13 primjeraka, dajem 30% rabata (popusta), bilo u gotovom novcu, bilo u knjigama. Ispod 13 primjeraka ne daje se popust. Ko uzme samo jedan ili dva tri primjerka treba da doplati po 5 novč. poštarine za svaki primjerak. Ko želi dobiti ovu knjigu elegantno, vrlo fino ukoričenu, u raznim bojama, sa zlatnim natpisima — treba da doplati još samo 35 novč. za svaki primjerak.

Još nešto! I ovu sam knjigu i pisao i štampao u isti mah. Čim sam zabo perom u prve redove, dao sam rukopis u štampu. Te tako, bježeći pred slagačima u trk, nijesam mogao da odmjerim tačnu ravnotežu knjige. S toga je prvi dio izrađen potpunije, a poslednji sa svim skraćen. U zadnjem času morao sam izbaciti i cio završetak knjige, u kome je bilo opisano današnje stanje Srpstva i srpske crkve. No mnogo što šta skratio sam i naprijed, kroz sve dijelove knjige, te sad me srce boli i čisto bih zaplakao, kad pogledam, šta sam sve morao da brišem i da preskačem, samo da bih mogao učiniti čudo još ne viđeno: da bih mogao na 11 tabačića zbiti cijelu povjesnicu Srba od 10 hiljada godina, a sve za 35 krajcara! A da pređem preko 11 tabaka; to mi je bilo nemoguće po ovu cijenu.

S toga nijesam mogao štampati ni imena pretplatnika. Jer onda bih morao dodati najmanje još dva tabaka štampana, a to bi me stalo samo još 260 for. u gotovom novcu. No sve kad bih ja baš i imao tih novaca, kao što nemam, nadam se, da nema toga brata Srbina, koji bi zahtjevao, da ja doplatim još 260 for. za štampanje njegovog imena! Molim, dakle, neka mi se to oprosti, a velika hvala svima, koji me pomogoše pretplatom. Činio sam sve, što se moglo, k zbijao sam kao u cigansku vreću, a kroz cijela poslednja dva tabaka izbacio sam i prorednice, pa opet ne samo da ne dobih prostora za štampanje imena, nego jedva išćerah i ovo malo povjesnice do današnjeg dana. Ama, šta ću mu ja, kad je srpski narod za svojih 10 hiljada godina počinio tolika čudesa, da se to nikako ne može sve ispričati — za 35 novčića. A ova knjiga nije smjela biti skuplja, ako hoće da prodre u narod…

… Te sad sam propao kao Janko na Kosovu, ako moji mnogi prijatelji i podstrekači sad ili nikad ne pokažu, koliko su mi prijatelji. Od njih, dakle, zavisi i sav dalji moj rad ….

A onima, koji me namučiše zapitkivanjem, za što ova knjiga nije izašla do označenog roka, velim: biva da knjige zakasne i godinama, a ne samo nekoliko dana …

Sima Lukin Lazić (Bosanski Brod, 15. avgust 1863 — Rajić, Slavonija, 19. jul 1904) bio je srpski publicista, novinar i književnik. Značajnija su mu dela: “Srbi u davnini”, Zagreb 1894. “Kratka povjesnica Srba”, Zagreb 1894. “Srbin od Srbina”, Zagreb 1895.