• Istorija

    Grof Mihajlo Andrejević Miloradović

    Porodica Miloradovića poreklom je iz Hercegovine, gde su preci grofa Mihaila Andrejevića bili na glasu vlastela. Jedan član te vlastelske porodice, Milisav Miloradović, podigao je u 1563. manastir Žitomislić, nedaleko od Mostara u mestu Dubravi, koji i danas postoji smatra se kao jedan od najlepših manastira u Hercegovini. Za vreme vladavine cara Aleksija Mihailovića u Moskvi su živela dva Miloradovića, Bogdan i Stepan, odakle budu poslani, kao vešti rudari, u Kevrol i Mezen rad istraživanja srebrnih i drugih ruda. U carskoj povelji oni se spominju kao kneževi s toga što su i bili srpski kneževi. U Rusiji se sasvim nastanila porodica Miloradovića za vreme vlade Petra I. Prvi naslednik je…