• Srbi ili Srblji Jovan Sterija Popovic
    O starim knjigama

    Срби или Србљи, српски или србски од Јована Стерије Поповића

    У првом броју Гласника српског ученог друштва за годину 1847. добар део садржаја посвећен је српском језику. Између осталог, ту сам нашао и текст нашег Јована Стерије Поповића који ту о језику расправља. Прочитавши шта Стерија каже, сетим се актуелне и беспотребне расправе да ли се каже “српски” или “србски”. Једни кажу да треба говорити како се говорило у 19. веку, пре Вукове реформе, други оправдано одговарају да је граматички једино исправно рећи “српски”, са чиме се слажем, бар док не изменимо граматичка правила српскога језика. Јован Стерија Поповић у средини тог истог 19. века разматра да ли је исправно рећи “Срби” или “Србљи”. Да видимо шта каже. У чланку…