• Istorija

    Grof Mihajlo Andrejević Miloradović

    Porodica Miloradovića poreklom je iz Hercegovine, gde su preci grofa Mihaila Andrejevića bili na glasu vlastela. Jedan član te vlastelske porodice, Milisav Miloradović, podigao je u 1563. manastir Žitomislić, nedaleko od Mostara u mestu Dubravi, koji i danas postoji smatra se kao jedan od najlepših manastira u Hercegovini. Za vreme…

  • Istorija

    Ruska emigracija u kraljevini Jugoslaviji

    U poslednje vreme govori se više nego obično o ruskim emigrantima u kraljevini Jugoslaviji 20-tih godina XX veka. Zasluga najverovatnije pripada jednoj domaćoj tv seriji koja se bavila i tim pitanjem. Pošto je prošle 2019. a i ove 2020. godine praktično stogodišnjica ove migracije, donosimo vam tekst koji predstavlja izbor…