Istorija

Večernji raport upravniku Beograda nakon Majskog prevrata

U večernjim satima, 29. maja 1903. godine, starešina kvarta Savamalskog podneo je svoj redovni izveštaj upravniku grada Beograda, pukovniku Bogdanu Damjanoviću. Damjanović je od zavereničke vlasti postavljen na dužnost upravnika grada baš tog dana. Na tom mestu smenio je Božidara Maršićanina, iskusnog i pouzdanog činovnika, vernog porodici Obrenović, koji se nalazio na mestu upravnika Beograda od 13. jula 1900. do 29. maja 1903. godine. Inače, Uprava grada Beograda bila je upravno-bezbednosna institucija u Beogradu u periodu 1839-1944. Beogradom su u to vreme upravljala dva organa vlasti, Uprava grada Beograda kao nosilac policijske i upravne državne vlasti i Opština grada Beograda kao nosilac samoupravne vlasti.

Kako je glasio prvi raport koji je novi upravnik Beograda dobio prvog dana na svom novom radnom mestu.

Gospodine Upravniče,

Čast mi je podneti vam večernji raport u sledećem:

Danas pre podne u kafani “Mala Slavija” pucali su iz revolvera Žika Radojčić pešački narednik i Milan N. podnarednik, koji pripadaju 18. puku. Luka Jokić žandarm ovog kvarta i pozornik na toj liniji izvestio je o ovome Gospodina Ministra vojnog … (nečitko) da je to najpreči put. Gospodin Ministar naredio mu je da to javi Garnizonaru. Po toj naredbi on je odmah otišo Garnizonaru, nu tamo nije našao njega, no je saopštio njegovom zastupniku. Gospodin Zastupnik je odmah naredio da ode tamo jedan oficir i nekoliko vojnika te da ta dva niža čina odvede sa onog mesta. I ovi su to izvršili, nu dotle je narednik izbacio do 30 metaka, više u šenluku. U kafani nije niko povređen. Za ovim je žandarm Luka došao u kvart, te i mene o ovome izvestio, a ja sam smesta telefonom izvestio Upravu.

Kafana Mala Slavija (Vreme.com)

Inače, u celom kvartu vlada podpun red i poredak i ljudi obavljaju svoje poslove kao i do sada. Novi poredak ni malo to stanje nije poremetio, jer je novi poredak naišao na odobravanje kod sviju i svakog.

Glavni je dežurni u kvartu pisar Obrad Kolarević, a pored njega biće u kvartu i podpisani sa još dva pisara.

Vaš poštovalac,

P. Pavlović (nečitko), starešina kvarta Savamal.


Bogdan Damjanović

Upravnik Bogdan Damjanović nije se dugo zadržao na čelu Beograda. Razrešen je dužnosti nakon manje od mesec dana, 24. juna 1903. godine, a nasledio ga je Dušan Vujić. Damjanović je rođen u Smederevu 1855. godine, završio je Artiljerijsku školu i tokom karijere bio na više vojnih i komandnih dužnosti. Učestvovao je u oba srpsko-turska rata 1876-1878. Nakon Majskog prevrata kratko je bio upravnik grada Beograda, a zatim počasni ađutant novoga kralja Petra I, koji ga je 1910. godine imenovao članom Državnog saveta. U literaturi, kao i u ovom raportu, prezime mu se pominje i kao Damnjanović. Preminuo je u Beogradu 1929. godine.


Izvori i fotografije: fotografija dokumenta objavljena u knjizi "Vekovi Beograda XVI-XX vek", Beograd 2003; Srpski biografski rečnik, tom 3, Novi Sad 2007; Vreme.com