O starim knjigama

Црногорски радикал (1925)

Власник и уредник ових новина био је Љуб. Крунић, Лист је излазио u Подгорици понедељком и четвртком од 12. фебруара до 1. октобра 1925. У опширном програму глорификује се радикална партија и позива народ да приступи у партију: „Зато на посао, на дјело, прикупимо се и саберимо се, сперимо досадашњу љагу с нашег ведрог чела и чистог образа и нашем поноситом крају синуће бољи дани, само ако буде Црногораца. У томе знаку, задахнути тијем мислима Покрећемо наш лист у срцу старе Зете, колијевци Србинове слободе“.

Поред уводних чланака, где су третирана махом партијска питања и одвише жучно нападани партијски противници, лист је имао још сталну рубрику „Дневник“. Фељтона није имао.

Као и већина листова у ово доба и ЦРНОГОРСКИ РАДИКАЛ био је у првом реду изборни лист. Његов став био је тежи, но било ког другог партијског листа, јер су радикали у ово доба били поцепани у више фракција. Личне симпатије сукобљавале су се с партијским статутима. Кад за носиоца листе није изабран уредников симпатизер он се пита:

„Не улазећи у расправу питања да ли већина од једног гласа представља уопште већину, ми питамо на основу чега, на основу којег прописа“ партијских статута mоже се захтијевати да се таква мањина покори таквој већини, кад поменути скуп од 19 лица није претстављао једну партијску организацију, један партијски форум који би био састављен како то предвиђају партијски статути“.

Лист је био слабо уређиван, и у полемици прелазио је све дозвољене границе. Прве и једине године излажења, 1925., изашло је 40 бројева, које је врло тешко пронаћи у комплету.

Извор: Преглед штампе у Црној Гори 1834-1934 (Цетиње 1935, стр. 70)