Možda vas zanima

Cene u Srbiji 1844. godine

Srbske novine od 30. novembra 1844. godine donose sledeće cene na pijaci:
 • 1 par ovaca = 50 groša
 • 100 oka brašna = 60 groša
 • 100 oka meda ceđena = 400 groša
 • 1 oka leba ekmekđijskog = 24 pr (para)
 • 1 oka leba belog = 1 groš 5 para
 • zemička 1 oka = 2 groša 20 para
 • masti svinjske 100 oka = 350 groša
 • masti svinjske na malo 1 oka = 4 groša
 • Dositej Obradović, sva dela povezana u 9 časti = 20 forinti
 • Golubica, svi pet knjiga izašavši, lepo povezani = 10 forinti
 • Mesečno za ručak = 3 talira
 • Večera na porciju kod “Jelena” = 60-80 para
Kursni odnos novca bio je sledeći:
 • Talir cesarski = 6 cvancika
 • Jedna forinta srebra = 3 cvancika
 • Jedan cvancik= 4 groša
 • Jedan groš = 20 para