Možda vas zanima

Alen Rene Lesaž

Alen Rene Lesaž (franc. Alan-Rene Lesage; Sarzo, 6. maj 1667 — Bulonj sir Mer, 17. novembar 1747) je bio francuski književnik, začetnik modernog realističkog romana. Najbolje i najpoznatije Lesažovo delo je Istorija Žil Blasa od Santijane (franc. Histoire de Gil Blas de Santillane). Lesaž je ovaj roman dugo pisao i objavljivao u velikim vremenskim razmacima (1715, 1724, 1735). Knjigu “Žil Blaz Santilanac” na srpski jezik preveo je Lazo Zuban (Melenci, 1795 – Beograd, 15. jun 1850). Objavljena je u Beogradu, u periodu između 1833. i 1844. godine u osam sveski.