Možda vas zanima

Prva knjiga štampana u modernoj Srbiji

Godine 1832. dana 5. marta, u Beogradu je počela da radi prva štamparija “moderne” Srbije, Knjažesko srbska knjigopečatnja, a prva štampana knjiga bila je Sabor istine i nauke” Jovana Stejića. Štamparija je kupljena u Rusiji i dopremljena u Beograd u maju 1831. godine. Postoje i tvrdnje da je ova knjiga bila privremeno zabranjena, tj. da je onovremena cenzura utvrdila da je knjiga štampana pravopisom koji liči na Vukov, pa je štampanje obustavljeno. Jovan Stejić (Arad, 1803 — Beograd, 1853) bio je prvi Srbin svršeni doktor medicine, jedan je osnivača srpskog građanskog saniteta i 1831. izdavač prvog medicinskog spisa u Srbiji (Poučenije za lečenje bolesti holere). Njegova unuka bila je Emilija Gađanski Papakostopulos (1872-1963).