O starim knjigama

Kako popraviti knjigu kojoj nedostaju stranice

Odmah da razjasnimo, ako popravka košta više nego što vredi knjiga, nemojte je popravljati, kupite drugu knjigu, osim naravno u slučaju ako vas baš za taj primerak vežu uspomene ili druge emocije. Veliki broj novih izdanja ne vredi popravljati jer su štampane na nekvalitetnom papiru i povezane sistemom seci i zalepi, pa zato listovi često ispadaju, za razliku od starijih izdanja gde su knjige prošivene koncem i knjiga može ostati kompaktna i čvrsta i po nekoliko stotina godina.

U slučaju da knjizi nedostaju stranice evo šta treba uraditi. Nakon što ste ustanovili koje stranice nedostaju, potrudite se da pronađete drugi kompletan primerak iste knjige. Pojedina izdanja možete pronaći onlajn u elektronskoj formi, dok druga možete pozajmiti u biblioteci. Ako ste pronašli onlajn verziju, snimite nedostajuće stranice (screenshot ili save as) i odštampajte ih na štampaču (nemojte štampati u boji). Najbolje je odštampati na istom papiru ili na papiru iz vremena iz kojeg potiče knjiga. Pošto skoro sve bolje kopirnice odbijaju da štampaju na starom papiru, moraćete to da uradite sami. Ako knjiga na kraju ima jedan ili dva prazna predlista možete ih iskoristiti za štampu. Ako nema, na pijaci možete kupiti za 50 dinara neku staru knjigu u lošem stanju, čiji prazni predlist možete iskoristiti za štampu. Potrudite se da veličina bude ista, kao i da nijansa lista bude približna onoj u vašoj knjizi. Ako je list veći nego što vama treba, možete ga precizno i strpljivo obrezati na potrebnu veličinu. To isto može da uradi i knjigovezac.

Primer rekonstruisane naslovne strane

Prazan list ubacite u vaš štampač, podesite veličinu i kvalitet štampe. Obično je dovoljan srednji kvalitet štampe kako novoštampana slova ne bi bila u prevelikom kontrastu sa papirom. Ako umete, snimljeni primerak nedostajuće stranice možete prethodno obraditi u Photoshop-u, izbrisati eventualne mrlje, prljavštinu ili tragove olovke. Odštampane listove zajedno sa knjigom odnesite kod knjigovesca kako bi ih profesionalno umetnuo u knjigu. Ako je povez knjige u lošem stanju možete i njega promeniti. Kod knjigovesca obavezno napomenite da ne želite obrezivanje knjige, osim ako ivice listova nisu oštećene, kao i da želite da knjiga bude prošivena, a ne sečena i lepljena. Primerak iz biblioteke možete skenirati, ili ako nije dozvoljeno iznošenje knjige, možete fotografisati stranice, ali u tom slučaju preporučujem obaveznu obradu u Photoshop-u pre štampanja. Ukoliko u knjizi nedostaju samo delovi listova, postupak je isti uz razliku da u ovom slučaju spajanje nedostajućeg dela lista sa originalom možete izvršiti i sami. Ako je knjiga izuzetno vredna ipak je bolje da je odnesete kod knjigovesca.

Ovako spašavate knjige, produžavate im životni vek i omogućavate i drugim generacijama da ih čitaju. Ako ovako popravljenu knjigu želite da prodate, obavezno navedite da knjizi nedostaju određeni listovi i da su umetnute kopije.