• Istorija

  Pesma zaverenika Ljubomira Vulovića “Jednom kralju”

  Major Ljubomir Vulović, kako ga Dejvid Mekenzi naziva u svojoj knjizi “Solunski proces”, bio je “udarna pesnica Crne ruke”. Vulović je rođen 1876. godine u selu Vukosavci, u okolini Kragujevca. Pohađao je artiljerijsku podoficirsku školu, da bi 1903. godinu i Majski prevrat dočekao kao artiljerijski potporučnik i pristalica Narodne radikalne stranke. Kao Apisov istomišljenik i čovek koji nije voleo dinastiju Obrenović i njenu politiku, bez oklevanja prilazi zaverenicima i učestvuje u Majkom prevratu, u noći 29. maja 1903. godine. Vulović je služio u Dunavskoj diviziji gde je imao zadatak da spreči komandanta dunavske divizije, pukovnika Dimitrija Nikolića, pristalicu dinastije Obrenović, da izvede jedinicu iz garnizona i uguši puč. Nakon Majskog…

 • Priče iz knjižare

  Priče iz knjižare 2: Majski Prevrat. Nekoliko izvora o događaju od 28/29. maja 1903.

  U drugoj emisiji serijala “Priče iz knjižare” bavićemo se ubistvom kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage 1903. godine. Navešćemo nekoliko štampanih izvora koji govore o toj kobnoj majskoj noći. Šta je objavljeno u novinama samo nekoliko sati nakon prevrata? Šta o Majskom prevratu kaže Dragiša Vasić u svojoj knjizi “Devetsto treća”, a šta je nekoliko meseci nakon ubistva kraljevskog para u svom listu “Ogledalo” zapisao njihov prijatelj, novinar i političar Pera Todorović? Koja je bila uloga Velimira Vemića i gde su njegovi memoari?

 • Istorija

  Rudolf Mihl i dnevnik konjičkog potpukovnika Velimira S. Vemića

  U Majskom prevratu u noći 28/29. maja 1903. godine ubijeni su kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Obrenović. Velimir S. Vemić je jedan od oficira koji su direktno učestvovali u pogubljenju srpskog kralja i kraljice. Velimir Vemić vodio je dnevnik koji je uništen tokom Solunskog procesa 1917. Rudolf Mihl prepisao je dnevnik koji se nalazio u aktima presude Velikog vojnog suda, i zahvaljujući njemu ovaj vredan istorijski dokument je sačuvan. Zainteresovan njihovom sadržinom, a s obzirom da su se u to doba po Solunu izmišljale i prepričavale fantastične priče o tome šta sve sadrži Vemićev dnevnik, Mihl se odlučio da dokument prepiše...