Tekstovi sa temom: Rani hrišćani

 

  • Istorija

    Aurelije Leonida i papirus Novog zaveta

    Istraživač sa Univerziteta Prinston AnneMarie Luijendijk identifikovala je vlasnika papirusa Novog zaveta koji datira iz vremena Konstantina Velikog. Konstantin je bio rimski car koji je dao hrišćanima verske slobode, stavljajući tako tačku na nekoliko stotina godina progona. Njegova odluka potstakla je hrišćane da prevode i distribuiraju Novi zavet širom carstva. Sada, zahvaljujući ovom novom otkriću, znamo priču o jednom od tih hrišćana. To je prvi i jedini primer gde je poznat drevni vlasnik papirusa grčkog Novog zaveta, piše profesor AnneMarie Luijendijk u članku nedavno objavljenom u Journal of Biblical Literature. Važnost ovog otkrića najbolje se može opisati činjenicom da za većinu ranih rukopisa Novog Zaveta mi danas ne znamo ni…