• Srpske narodne šare
    O starim knjigama

    Srpske narodne šare iz Stare Srbije i Maćedonije

    Knjiga “Srpske narodne šare” spada u vrlo retke knjige. Proveravajući fondove domaćih biblioteka uočili smo da samo jedna poseduje ovu knjigu i to samo jedan njen primerak. Zato smo odlučili da je na ovoj strani prikažemo u celosti, jer će svaki zainteresovani teško uspeti da nabavi štampani primerak. Autor knjige je profesor Vojislav Stevanović, koji je srpske narodne šare i prikupio, a zatim štampao 1922. godine. Drugo izdanje ove knjige izašlo je pod izmenjenim naslovom 1924. godine, i takođe je vrlo retko. Kao što ćete pročitati u uvodu, profesor Stevanović je objavio ovu knjigu kako bi đake motivisao na stvaranje novih šara, inspirisanih tradicionalnim koje smo dobili u nasleđe. Slike…