Srpske narodne šare
O starim knjigama

Srpske narodne šare iz Stare Srbije i Maćedonije

Knjiga “Srpske narodne šare” spada u vrlo retke knjige. Proveravajući fondove domaćih biblioteka uočili smo da samo jedna poseduje ovu knjigu i to samo jedan njen primerak. Zato smo odlučili da je na ovoj strani prikažemo u celosti, jer će svaki zainteresovani teško uspeti da nabavi štampani primerak. Autor knjige je profesor Vojislav Stevanović, koji je srpske narodne šare i prikupio, a zatim štampao 1922. godine. Drugo izdanje ove knjige izašlo je pod izmenjenim naslovom 1924. godine, i takođe je vrlo retko. Kao što ćete pročitati u uvodu, profesor Stevanović je objavio ovu knjigu kako bi đake motivisao na stvaranje novih šara, inspirisanih tradicionalnim koje smo dobili u nasleđe. Slike iz knjige smo prikazali kao slideshow, a na kraju stranice se nalazi PDF fajl koji možete snimiti.

Uvod

Crteži ovde izloženi predstavljaju zbirku srpskih narodnih motiva sa pirotskih ćilimova i vezova iz Stare Srbije i Maćedonije. Zbirka treba da posluži učenicima naših škola, ne za obično precrtavanje, već za vežbanje u sastavljanju i stvaranju novih motiva — novih šara.

Naše narodne šare nisu baš tako izobilne u raznovrsnim motivima. One se u narodu samo kopiraju onakve kakve su nam ostale od naših predaka, ali bez ikakvog stvaranja novih šara. Stari motivi nestaju, a njihova mesta zauzimaju tuđi i savremeni motivi, neprilagođeni za naš narod. Pustiti da ovo narodno blago propada, bila bi velika šteta za prosvećenost našega naroda.

Svrha ove zbirke, sastavljanje i stvaranje novih šara u narodnom duhu, neće biti tako teška za starije učenike, a izazvaće pritom veliku radoznalost i, što je najglavnije, biće od velikog uticaja na razvoj stvaralačke mašte i osećanja za lepotu.

Prikazi srpskih narodnih šara