Istorija

Filmska projekcija u Nišu 1897. godine

Prema oglasu štampanom 5. avgusta 1897., a objavljenog sledećeg dana, u Nišu je tog 6. dana, avgusta meseca, 1897. godine,  održana filmska projekcija u hotelu “Srbija”. Evo šta se kaže u objavljenom tekstu:

Čuveni Edisonov kinematograf koji je odneo najsjajnije pobede u svim prestonicama i višim krugovima izvođenjem živih slika. Ovaj pronalazak javio se u svetu tek pre godinu dana, a usavršen je pre tri meseca. Izložba je otvorena danas i biće od 10-12 pre podne, a od 3-9 po podne u hotelu “Srbija”. Cena: sedište 1 dinar, stajanje 0.50 para dinara, a deca u pola cene.

Kinematograf Edisonov izvodiće veštinom Alberta Baubina svoje projekcije u “Srbiji” Đoke Jankovića – danas. Kako je ovo nova naučna tekovina za naš svet, to preporučujemo svojim čitaocima da ne zažale truda, da se uvere, dokle je danas doterala nauka o elektricitetu.


Kinematograf, uređaj za projekciju filmova, nastao je, kao što se i navodi u niškom oglasu, upravo u poslednjoj deceniji XIX veka  u Lionu, zahvaljujući braći Limijer. Prva filmska projekcija održala se 28. septembra 1895. Prvo komercijalno, javno prikazivanje kinematografskih filmova dogodilo se tri meseca kasnije, 28. decembra 1895. godine. Pet meseci kasnije, 6. juna 1896., u  kafani “Zlatni krst” na Terazijama održana je prva filmska projekcija u Beogradu. Predstavnici kompanije “Braća Limijer” proveli su nekoliko dana u našem glavnom gradu,  tokom kojih su prikazivani filmovi čijim je projekcijama prisustvovao i kralj Aleksandar Obrenović s majkom Natalijom. Malo više od godinu dana kasnije, 6. avgusta 1897., filmska projekcija održana je i u hotelu “Srbija” u Nišu.