• Istorija

    Pesma zaverenika Ljubomira Vulovića “Jednom kralju”

    Major Ljubomir Vulović, kako ga Dejvid Mekenzi naziva u svojoj knjizi “Solunski proces”, bio je “udarna pesnica Crne ruke”. Vulović je rođen 1876. godine u selu Vukosavci, u okolini Kragujevca. Pohađao je artiljerijsku podoficirsku školu, da bi 1903. godinu i Majski prevrat dočekao kao artiljerijski potporučnik i pristalica Narodne radikalne stranke. Kao Apisov istomišljenik i čovek koji nije voleo dinastiju Obrenović i njenu politiku, bez oklevanja prilazi zaverenicima i učestvuje u Majkom prevratu, u noći 29. maja 1903. godine. Vulović je služio u Dunavskoj diviziji gde je imao zadatak da spreči komandanta dunavske divizije, pukovnika Dimitrija Nikolića, pristalicu dinastije Obrenović, da izvede jedinicu iz garnizona i uguši puč. Nakon Majskog…

  • Istorija

    Rudolf Mihl i dnevnik konjičkog potpukovnika Velimira S. Vemića

    U Majskom prevratu u noći 28/29. maja 1903. godine ubijeni su kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga Obrenović. Velimir S. Vemić je jedan od oficira koji su direktno učestvovali u pogubljenju srpskog kralja i kraljice. Velimir Vemić vodio je dnevnik koji je uništen tokom Solunskog procesa 1917. Rudolf Mihl prepisao je dnevnik koji se nalazio u aktima presude Velikog vojnog suda, i zahvaljujući njemu ovaj vredan istorijski dokument je sačuvan. Zainteresovan njihovom sadržinom, a s obzirom da su se u to doba po Solunu izmišljale i prepričavale fantastične priče o tome šta sve sadrži Vemićev dnevnik, Mihl se odlučio da dokument prepiše...