O starim knjigama

Pažnja! Knjiga nas moli

Sledeći tekst pronašao sam na listiću dodatom uz jednu knjigu iz 1925. Služio je kao simpatičan način da se pošalje edukativna poruka novim čitaocima. Osim što predstavlja dokument o jednom vremenu, takođe može biti koristan i danas jer šalje vanvremesku poruku: Vaše knjige nisu samo vaše, njih će čitati neko i nakon vas.
“Molim Vas, ljudi i deco, ne dirajte me prljavim rukama. Biće me stid, ako me posle toga uzmu drugi čitaoci. Ne podvlačite moje redove mastilom ili olovkom – to mi ubija lepotu. Kada čitate, ne naslanjajte se laktovima na mene, i ne ostavljajte me otvorenu na sto tako, da mi lice bude dole. I Vama lično to se ne bi dopadalo, kad bi se s Vama tako postupalo.
Među moje stranice ne mećite niti olovku niti što debelo. Ako ste završili čitanje, a bojite se da ćete izgubiti mesto gde ste stali, nemojte beležiti noktom, nego metnite listić hartije, da bih se mogla odmarati mirno. Obavijte me hartijom, ako me budete nosili kad je vlažno vreme, jer mi ono nanosi štete. Ne zaboravljajte da moram poslužiti mnogim drugim čitaocima.
Dakle, pomozite mi da ostanem sveža i čista, a ja ću Vama sa zahvalnošću pomoći, da budete prosvećeni i srećni.”
Vaša Knjiga, 1925. godine