• neandertalci
  Vesti

  Neandertalska ishrana zavisila je od okruženja

  Dugo se pretpostavljalo da su neandertalci imali specifičnu, pažljivo odabranu i specijalizovanu ishranu. Rani Homo sapiens, međutim, pored lova je imao prednost korišćenja drugih resursa i bio je fleksibilniji u izboru hrane od neandertalaca. Neandertalcima je ranije pripisivano da je njihova ishrana sadržala visok udeo mesa. U depozitima pećina Amud i Kebara u Izraelu, otkriveni su ostaci pistaća, žira i korenastog povrća. Preradu biljaka takođe pokazuje analiza mikro-tragova korišćenja na kamenim alatkama iz La Kine u Francuskoj. Skoro otkriveni mikrofosili ostataka...

 • O starim knjigama

  O raspravi “Trojanci i Arijevci” od Nika Županića

  Rasprava čiji je pun naslov “Trojanci i arijevci : prilozi preistoriji i paleoetnologiji male Azije, Egeje i Balkanskog poluostrva”, slovenačkog antropologa Nika Županića objavljena je u broju 86. Glasa Srpske Kraljevske Akademije Nauka, Beograd 1911. Niko Županić (slov. Niko Županič, 1876-1961) bavio se antropologijom sve do Drugog svetskog rata. Studirao je u Beču pored ostalih disciplina i antropologiju, a doktorirao je 1903. godine sa tezom “Dolazak Slovena na jug”. Na poziv Jovana Cvijića 1907. godine došao je u Beograd, gde je 1914. postao kustos Etnografskog muzeja. Od 1923. godine je bio direktor Etnografskog muzeja u Ljubljani čiji je i osnivač. Niko Županić bio je jedan od važnijih istraživača na polju…