Možda vas zanima

Kako je Žil Vern napisao Put oko sveta za 80 dana

Knjiga Žila Verna “Put oko sveta za osamdeset dana”, možda jedno od njegovih najslavnijih dela, napisano je samo na osnovu turističke ponude čiji je oglas Vern sasvim slučajno video u novinama. Kod nas je ova knjiga objavljena 1927. i prevedena kao “Put oko zemlje za osamdeset dana.” Izdala ju je Knjižarnica Tome Jovanovića i Vujića.