Jakšići iz Srpske Crnje
  • Jedna knjižica iz 1899. o Srbima svecima

    Kada je pala srpska država, onda se tek videlo kolika je snaga srpske crkve i da nije Stevan Nemanja uzalud trošio blago podižući crkve i manastire. Kad je junačka srpska ruka iznemogla, kad su se bojna srpska koplja polomila, gradovi se srpski razorili, zameni onu spoljašnju snagu, moć ideje. U gluho doba srpske istorije - crkva je čuvala decu svoju. Kroz ponoći srpske prošlosti provela je narod po prilici ognjenoga stuba misao svetosavska. Ko se iskreno klanja uspomeni Sv. Save, ko shvata svetlost njegove misli, snažno treba da je uzme u odbranu i neumorno da je širi i neguje.