• O starim knjigama

    Par reči o starim jevrejskim štampanim knjigama

    Jevreji su, u korak sa mnogim evropskim narodima, prihvatili novu Gutenbergovu tehniku štampanja knjiga. U spisku knjiga koje su izašle do 1500. godine – tzv. “Incunabulae” – može se naći oko 200 hebrejskih knjiga, štampanih počev od 1470. godine. Prva knjiga na kojoj su izričito naznačeni mesto i godina štampanja je “Komentar rabina Sloma Jichakija (Rašija) na Toru”, štampana 1475. godine u Reggio di Calabria u Italiji. Istovremeno, a možda i malo ranije, počeli su da štampaju hebrejske knjige u Španiji i u Portugalu, u Italiji – u Rimu i u Mantovi – ali godina štampanja nije bila obeležena. Prvi štampari trudili su se da njihovo delo bude naročito lepo,…