Katarina Velika
  • Žitije Petra Velikog Zaharije Orfelina na Sotheby’s aukciji

    Pre nekoliko godina na Sotheby’s aukcijama pojavila se jedna od najlepših i najređih, možemo reći i najskupljih srpskih knjiga. Radi se o Žitiju Petra Velikog, dvotomnom delu čiji je autor, i koje je ilustrovao Zaharija Orfelin. Žitije Petra Velikog ili Istorija o životu i slavnim delima velikog gospodara i imperatora Petra Prvoga, samodršca cele Rusije, štampana je u Veneciji, u dva toma, 1772. godine. Delo je objavio poznati venecijanski štampar, Grk Dimitrije Teodosije. Teodosijeve knjige koje smo svojevremeno imali u ponudi možete videti na stranici “Dimitrije i Pan Teodosije”. Ovo predivno ilustrovano izdanje, objavljeno je za vreme vladavine Katarine Velike i može se svrstati u seriju radova o istoriji Rusije…