Lubor Niderle
  • Slovenska rasa

    “Slovenska rasa”, knjiga Lubora Niderlea

    Lubor Niderle kod nas je najpoznatiji po delu “Slovenske starine” (orig. naslov: Rukovet slovanske archeologie), koje je 1954. godine objavila Matica srpska u Novom Sadu. “Slovenske starine” čini skup radova Lubora Niderlea o starim Slovenima u istoriji i arheologiji. Ovo je jedino Niderleovo delo prevedeno na srpski jezik. Knjiga o kojoj je ovde reč, “La Race Slave” (Slovenska rasa) nikada nije prevedena na srpski jezik. Francusko izdanje iz 1916. godine koje imamo u posedu, sa češkog jezika preveo je Luj Leže (Louis Leger), kod nas najpoznatiji po njegovoj knjizi “Slovenska mitologija” čiji je prevod prvi put objavljen u Beogradu 1904. godine. Deo poglavlja o Srbima i Hrvatima iz knjige “Slovenska…