• O starim knjigama

    Knjiga o savezničkom bombardovanju Beograda 1944

    Sredinom 1944. godine, ubrzo nakon savezničkog bombardovanja glavnog grada, Nedićeva vlada je u Beogradu objavila knjigu pod imenom “Beogradski krvavi Uskrs – Uskrs 16. i 17. aprila 1944”. Radi se o vrlo retkom foto albumu sa podnaslovom “Dokumenta o britano-američkom vazdušnom teroru”, za čijeg izdavača je naveden “srpski narod”. Knjige ovog tipa su prirodna retkost, prvenstveno jer nakon završetka rata nije bilo preporučljivo imati u posedu štampu “druge strane”. Pored toga, zbog ratnih uslova, ratna izdanja su uglavnom štampana u mekom povezu i na papiru lošijeg kvaliteta koji je...